011 / 30 65 350

SVI ARANŽMANI KLIKNI OVDE

SUPER PORODIČNI ODMOR U HOTELU ČATEŽ

SUPER PORODIČNI ODMOR U HOTELU ČATEŽ

TERME ČATEŽ
SUPER PORODIČNI ODMOR U HOTELU ČATEŽ


Termin

02.01. - 26.04.2018.

Cena za 2 osobe

196€Hotel Čatež

Hotel Čatež - nalazi se u centru kompleksa Čatež i spojen je grejanim hodnikom sa hotelom Toplice****. Tako je gostima hotela Čatež omogućen direktan ulaz u zimsku Termalnu rivieru.Gostima hotela Čatež*** omogućen je dnevno jedan vremenski neograničen ulaz u zimsku Termalnu rivieru;

Hotel ima 110 superior soba, 16 porodičnih suita s dva dodatna ležaja u predprostoru.Superior sobe su dvokrevetne (francuski ležaj) s mogućnošću dodatnog ležaja, suite su dvosobne jedinice s dvokrevetnom spavaćom sobom (francuski ležaj) i dva dodatna ležaja u predprostoru. Sobe su klimatizovane, imaju kupatilo (tuš, fen) telefon,  SAT TV, mini bar, sef, priključak za internet, balkon (osim u 20 soba u prizemlju, koje imaju terasu). Hotel poseduje i 60 dvokrevetnih standard soba (u starom delu hotela) bez klime i bez balkona, većina sa odvojenim ležajima, sa telefonom i SAT TV. 

Hotel poseduje:  restoran, aperitiv bar, Spa & wellness centar, gimnastičku dvoranu, bazene, internet kutak, parking. Zdravstveni centar hotela Čatež posebno je priznat na području rehabilitacije motoričkog sastava.

Ishrana: doručak - samoposluživanje, izbor više jela, večera - klasično usluživanje, jedno unapred odabrano jelo.Doplate/Popusti

Popusti:

 • Dete do 6 godina: besplatni polupansion u sobi sa dve odrasle osobe (bez sopstvenog ležaja), 
 • Dete od 6. do 12. godina na pomoćnom ležaju: 50% popusta na cenu odrasle osobe,
 • Odrasla osoba na pomoćnom ležaju: 15% popusta.

Doplate:

 • single use: 18 €/osoba/dan,  
 • dnevni menu (ručak ili večera): 15,50 €/menu, 
 • dečiji krevetac: 14 €/dan, 
 • dečiji dnevni menu (večera ili ručak): 10 €/obrok, 
 • suite: 45 €/dan.
U cenu je uključeno
 • 2 polupansiona u dvokrevetnim sobama sa balkonom i klimom u hotelu Čatež, 
 • neograničena upotreba hotelskog bazena, 
 • dva ulaza dnevno na letnju Termalnu rivieru (otvorena od kraja aprila do početka oktobra) ili jedan ulaz dnevno u zimsku Termalnu rivieru, 
 • bogat animacijski program.

U cenu nije uključeno
 • Turističku taksu 1.27€
 • Prijavu 1,50€
 • Medjunarodno putničko osiguranje (obezbeđujemo uz nadoknadu)
 • Prevoz (moguće ga je organizovati uz nadoknadu)
Individualni program putovanja

INDIVIDUALNI PROGRAM PUTOVANJA:
Boravak  na bazi  izabranog broja noći  sa uslugom naznačenom u tabeli od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila.
1. dan Dolazak u hotel. Smeštaj u hotel u određeni tip sobe posle 16:00 h prema uplaćenoj rezervaciji.
2 –  predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme                              
Poslednji dan  Doručak. Napuštanje hotelskih soba prema paketu do 09.00h


Uslovi i način plaćanja

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po kursu za efektivu BANCA INTESA BEOGRAD banke na dan uplate.
- gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
- čekovima građana na rate bez kamate do 01. Marta 2018.
- kreditnim karticama BANCA INTESA (Visa, Dina card, Master card, American Express i Maestro) do 6 meseci bez kamate
- uplatom preko računa
VAŽNE NAPOMENE:
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno I šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.sab.travel i sastavni su deo ovog cenovnika
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrbna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.
-U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0110/2018 od 25.01.2018.god. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687,  prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060821 od 25.01.2018. godine  Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”
 ( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske  presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 
Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata
-S.A.B. Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.

Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja agencije S.A.B. TRAVEL D.o.o. USTANOVLJENE 25.01.2018.
usaglaŠene sa yuta standardom koji su sastavni deo ovog programA
PROGRAM PUTOVANJA br.1 od 03.01.2018.
OTP 73/2014 od 14.11.2014.godine

 

PRODAJNI KURS: 1 € = 120.7030 RSD proveri >>

© 2018 S.A.B. Travel d.o.o.