011 / 30 65 350

SVI ARANŽMANI KLIKNI OVDE

Vijetnam

Vijetnam

 

 

SAIGON SUOI NHUM RESORT  4*
Info link:   www.saigonsuoinhumresort.com

Dvokrevetna, noćenje sa doručkom, transfer aerodrom – hotel – aerodrom   

od 940 EUR po osobi


MUINE BAY RESORT 4*
Info link:  http://muinebayresort.com/


Dvokrevetna, noćenje sa doručkom, transfer aerodrom – hotel – aerodrom  

od 980 EUR po osobi


ROMANA RESORT 4*
Info link: http://www.romanaresort.com.vn/
Dvokrevetna, noćenje sa doručkom, transfer aerodrom – hotel – aerodrom  

od 1.060 EUR po osobi


INTERCONTINENTAL NHA TRANG 5*
Info link:  http://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/nha-trang/nhach/hoteldetail
Dvokrevetna, noćenje sa doručkom, transfer aerodrom – hotel – aerodrom  

od 1.290 EUR po osobi


Opis putovanja

  Vijetnam – 12 dana
  Vijetnam je druga priča . Priča , koja se kao i sve druge priče završavaju , ali ostaje živa u sećanju putniku . Priča koja iznenađujuće dodiruje dušu , i zauvek ostavlja tragove na koži.


  Polasci:
   individualni polasci tokom cele godine avio kompanijom Qatar Airways preko Dohe
  Broj dana: 12 (10 noćenja na destinaciji) 
  Transport: avio prevoz iz Beograda
  Vreme za rezervaciju: do popune slobodnih mesta 
  Minimalni broj putnika: 2

   

   

   

Аranžman obuhvata
 • Povratnu avio kartu
 • Aerodromske takse
 • Privatni transfer aerodrom – hotel – aerodrom
 • Smeštaj na bazi noćenje sa doručkom
Аranžman ne obuhvata
 • Vijetnamsku vizu
 • Napojnice
 • Individualne troškove putnika
Opis fakultativnih izleta
 • Delta Mekonga - Prilikom boravka u Ho Ši Minu obavezno posetite deltu reke Mekong. Izlet koji se nudi planiran je kao dvodnevna avantura po delti reke Mekong, koja izvire na Tibetu i dugačka je 4.500km – najduža reka u Jugoistocnoj Aziji. U tom području se proizvodi najviše pirinča, kokosa i šećerne trske u Vijetnamu. Turisti ulaze na brod i prelaze iz glavnog kanala u manje, prolaze kroz autentična sela i pirinčana polja. Narednog dana putovanje nastavljaju uzvodno i posećuju čuvene plivajuće markete i plutajuća sela i farmu krokodila. To je prilika da probate i nesvakidašnje lokalne specijalitete: curry snake ili popiju čašicu zmijskog vina. – cena od 50 USD

  Tuneli i hram Cao Dai - Ukoliko vas interesuje prava, živa istorija, idite do tunela Ku Ci koji se nalaze oko 50 km udaljeni od grada. Tuneli su bili centralno poprište borbe Vijetkongovaca i američke vojske za vreme rata. Tuneli predstavljaju najbolji primer kako su vijetnamci vodili rat. Radi se o 240 kilometara iskopanih uskih tunela u kojima su se krili i kretali vijetnamci. Tuneli su povezivali glavna komandna mesta, bolnice, skloništa i fabrike oružja. Turisti mogu proči kroz neke od njih. Mesto će vas vratiti nekoliko decenija unazad i na kome možete zaista osetiti kakav se sukob odvijao na ovim prostorima. – cena od 40 USD

USLOVI OTKAZA UGOVORA O PUTOVANJU
 • Avio karte bez povraćaja ( non refundable ) 
 • Hotelski smeštaj : do 30 dana pre polaska 25 % iznosa  , 29 – 22. Dana 30 % iznosa , 21 – 15.dana 40 % iznosa , 14 – 10 dana pre poslaska  55% iznosa, 9 – 3 dana  pre polaska 80 % iznosa , 2 dana pre polaska 85 % iznosa.
Uslovi plaćanja

 USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu BANCA INTESA BEOGRAD banke na dan uplate.
- gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
- čekovima građana na ratebez kamate do 01. Novembra 2017.
- kreditnim karticama BANCA INTESA (Visa, Dina card, Master card, American Express i Maestro) do 6 meseci bez kamate
- uplatom preko računa
- kreditiranje preko banke ADDIKO banke na višegodišnje rate
VAŽNE NAPOMENE:
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno I šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.sab.travel i sastavni su deo ovog cenovnika
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrbna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.
-U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0110/2017 od 25.01.2017.god. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687,  prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300055474 od 25.01.2017. godine  Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”
 (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske  presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 
Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata
-S.A.B. Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja agencije S.A.B. TRAVEL D.o.o. USTANOVLJENE 25.01.2017. i usaglaŠene sa yuta standardom koji su sastavni deo ovog programA
Cenovnik broj 1. od 09.03..2016.
OTP 73/2014 od 14.11.2014.godine

 

 

 

 

PRODAJNI KURS: 1 € = 120.8115 RSD proveri >>

© 2018 S.A.B. Travel d.o.o.