011 / 30 65 350

SVI ARANŽMANI KLIKNI OVDE

Njujork

Njujork

 


Cena od 455 EUR po osobi

 

Napomena: Državljanima Srbije sa novim biometrijskim pasošima (važnost pasoša najmanje 6 meseci po povratku sa putovanja) potrebna je viza za Sjedinjene Američke Države.
Više informacija: http://serbian.serbia.usembassy.gov/sr/visas.html

Opis putovanja

  Polasci: 5 puta nedeljno 
  Transport: avio prevoz iz Beograda 
  Vreme za rezervaciju: do popune slobodnih mesta 
  Minimalni broj putnika: 2

  Ponuđeni program je predlog aranžmana, unutar kog možemo korigovati broj dana, rezervisati smeštaj i ostale usluge na destinaciji u zavisnosti od Vaših želja. Ovo je samo jedan deo iz naše bogate ponude, nazovite nas i proverite.

   

Аranžman obuhvata
 • povratni avio prevoz iz Beograda
 • aerodromske takse
 • troškove rezervacije
Аranžman ne obuhvata
 • vizu
 • napojnice
 • smeštaj
 • individualne troškove putnika
Opis fakultativnih izleta
 • Muzej Metropoliten-  sa više od 5 miliona posetilaca godišnje, ovaj muzej (poznatiji kao Met) je najpopularnija turistička atrakcija u Njujorku, sa jednom od najbogatijih riznica umetnosti na svetu. Met je prava samostalna kulturna država-grad, sa 2 miliona individualnih eksponata u svojoj zbirci. Projekat rekonstrukcije Meta, vredan 2 miliona dolara, doprineo je da se brojni radovi iznesu iz skladišta, da se renoviraju sale sa slikama i skulpturama iz 19. i 20. veka, da se prošire delovi sa radovima iz perioda Antičke Grčke i rimskog perioda, kao i da se preuredi Američko krilo. – cena od 30 USD

  Obilazak  Central Parka, otvoreni prostor na 843 hektra u obliku pravougaonika usred Menhetna i predstavlja odlično stecište za sve društvene staleže. Sagrađen je 1860-tih i 1870-tih od strane Frederika Loua Olmsteda i Kalvera Voa, na močvarnom severnom obodu grada. Ovaj ogromni park je zamišljen kao mesto na kome slobodno vreme mogu da provode svi Njujorčani, bez obzira na rasu, društveni stalež ili veroispovest. Raskošni travnjaci, sveže šume, cvetni vrtovi, staklasta voda i krivudave, pošumljene staze pružaju Njujorčanima parče prirodnog spokoja. – cena od 10 USD

  Gradska tura – obilazak pet gradskih okruga (Menhetn, Bronks, Bruklin, Kvins i Staten Ajland), koji funkcionišu kao pet odvojenih okruga. – cena od 50 USD

   

USLOVI OTKAZA UGOVORA O PUTOVANJU
 • Avio karte bez povraćaja ( non refundable ) 
 • Hotelski smeštaj : do 30 dana pre polaska 25 % iznosa  , 29 – 22. Dana 30 % iznosa , 21 – 15.dana 40 % iznosa , 14 – 10 dana pre poslaska  55% iznosa, 9 – 3 dana  pre polaska 80 % iznosa , 2 dana pre polaska 85 % iznosa.
Uslovi plaćanja

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu BANCA INTESA BEOGRAD banke na dan uplate.
- gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
- čekovima građana na ratebez kamate do 01. Novembra 2017.
- kreditnim karticama BANCA INTESA (Visa, Dina card, Master card, American Express i Maestro) do 6 meseci bez kamate
- uplatom preko računa
- kreditiranje preko banke ADDIKO banke na višegodišnje rate
VAŽNE NAPOMENE:
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno I šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.sab.travel i sastavni su deo ovog cenovnika
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrbna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.
-U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0110/2017 od 25.01.2017.god. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687,  prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300055474 od 25.01.2017. godine  Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”
 (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske  presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 
Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata
-S.A.B. Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja agencije S.A.B. TRAVEL D.o.o. USTANOVLJENE 25.01.2017. i usaglaŠene sa yuta standardom koji su sastavni deo ovog programA
PROGRAM PUTOVANJA br.1 od 12.08.2016.
OTP 73/2014 od 14.11.2014.godine

 

 

 

PRODAJNI KURS: 1 € = 120.8115 RSD proveri >>

© 2018 S.A.B. Travel d.o.o.