011 / 30 65 350

SVI ARANŽMANI KLIKNI OVDE

PRAG 6 dana

PRAG 6 dana

PRAG
autobusom 6 dana, 3 noćenja

TERMIN PUTOVANJA HOTEL CENA
19.09.2018. – 24.09.2018. Hotel 3* 89
24.10.2018. – 29.10.2018. Hotel 3* 89
21.11.2018. – 26.11.2018. Hotel 3* 89
19.12.2018. –24.12.2018. Hotel 3* 89


HOTEL GLOBUS 3*

Hotel se nalazi u rezidencijalnoj četvrti Praga. U blizini je metro stanica koja je dobro povezana sa centrom Praga. Sve sobe imaju mini-bar, satelitsku televiziju, sef i kupatilo sa toaletnim priborom i fenom. Doručak na bazi švedskog stola.
Hotel se nalazi u rezidencijalnoj četvrti Praga. U blizini je metro stanica koja je dobro povezana sa centrom Praga. Sve sobe imaju mini-bar, satelitsku televiziju, sef i kupatilo sa toaletnim priborom i fenom. Doručak na bazi švedskog stola.

Program putovanja

Program putovanja;
1. DAN  BEOGRAD
Sastanak grupe u 18:30 h. kod  Kombank Arene, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića.  Polazak autobusa u 19:00 h. Noćna vožnja kroz Mađarsku i Slovačku sa usputnim zadržavanjima.

2. DAN  PRAG
Dolazak u Prag u prepodnevnim časovima. Po dolasku obilazimo Hradčane, manastir Strahovski u kom je čuvena biblioteka, Loretansku crkvu, Praški dvorac,  katedralu Sv. Vita, baziliku Sv. Đorđa, Karlov most i čuveni sat Orloj. Slobodno vreme za individualna razgledanja i šetnju. U popodnevnim satima smeštaj u hotel. Noćenje.

3.DAN  PRAG – DREZDEN  - PRAG
Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog odlaska do Drezdena. Zbog svog izuzetnog kulturnog značaja nazivan je Firencom. Obilazak zgrade čuvene drezdenske opere, Palate Cvinger, Avgustovog  mosta.  Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u Prag. Mogućnost fakultativnog odlaska u nacionalni češki restoran na večeru. Noćenje.

4.DAN  PRAG – KARLOVE VARI – KRUŠOVICE - PRAG
Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog odlaska do čuvene banje Karlove Vari. Poseban utisak na vas ostaviće Ruska pravoslavna crkva Sv.apostola Petra i Pavla. Slobodno vreme iskoristite u nekom od brojnih restorana da probate čuvenu Beherovku – zaštitni znak ovog mesta. U povratku obilazimo najstariju pivaru u mestu Krušovice gde možete videti proces proizvodnje piva. Povratak u Prag.  Noćenje.

5.DAN  PRAG – BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak na vožnju brodom po Vltavi. U večernjim časovima polazak za Srbiji. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima.

6.DAN  BEOGRAD
Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima. Kraj programa.


Doplate/Popusti

DOPLATA ZA 1/1 SOBU:  40% od cene aranžmana

POPUSTI: 

 • deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
 • deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)     
 • treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%


U cenu je uključeno
 • Prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu
 • 3 noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama u hotelu 3* u Pragu
 • obilaske prema programu putovanja
 • usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana
 • troškove organizacije putovanja.

U cenu nije uključeno
 • Medjunarodno zdravstveno osiguranje  (izdaje se u agenciji i obavezno je )
 • Fakultativne izlete
 • Potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike
 • Individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

Fakultativni izleti
 • Cene fakultativnih izleta po osobi  (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika)

  • izlet  Karlove Vari  i Krušovice  - 30€
  • izlet Drezden                                - 25€
  • krstarenje Vltavom 1 sat              - 10€
  • večera u restoranu                        - 20€

  NAPOMENA- Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

   


Uslovi i način plaćanja

Uslovi i način plaćanja

 • Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu BANCA INTESA BEOGRAD banke na dan uplate. 
 • gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska 
 • kreditnim karticama BANCA INTESA (Visa, Dina card, Master card, American Express i Maestro) do 6 meseci bez kamate 
 • uplatom preko računa
 • čekovima građana na ratebez kamate do 30.12.2018.

VAŽNE NAPOMENE:
- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.
-Kod autobuskih aranžmana  predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
-U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
-Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno I šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.sab.travel,
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini. 
- Potpisivanjem Ugovora putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi putovanja S.A.B Travela  i garancija i da iste u celosti prihvata.
- Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja S.A.B Travela  koji su sastavni deo ovog programa.
-S.A.B. Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.

Aranžman je raden na bazi minimum 40 prijavljenih putnika
Cenovnik br. 1 od 14.05.2018.
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTICKA AGENCIJA S.A.B. TRAVEL
Licenca OTP br. 73/2014 od 14.11.2014.

 

.

 

 


PRODAJNI KURS: 1 € = 120.7204 RSD proveri >>

© 2019 S.A.B. Travel d.o.o.