011 / 30 65 350

SVI ARANŽMANI KLIKNI OVDE

BOŽIĆNI VAŠAR U BEČU

BOŽIĆNI VAŠAR U BEČU

BOŽIĆNI VAŠAR
U BEČU
autobusom, 5 dana, 2 noćenja


PROGRAM U PDF-u

 

TERMIN PUTOVANJA

 

HOTEL

 

CENA

 

16.11.2017. -20.11.2017.

 

Hotel 4*

RASPRODATO

RASPRODATO

 

21.12.2017. - 25.12.2017

 

Hotel 4*


89 €

JOŠ DVE SOBEEventhotel pyramide 4*

Hotel Austria Trend Eventhotel Pyramide smešten je tačno preko puta tržnog centra SCS, najvećeg tržnog centra u Austriji. Vožnja od 25 minuta metro  linijom odvešće vas do centra grada.
Hotel poseduje veliki spa i rekreativni centar s otvorenim i zatvorenim bazenima, koji se mogu besplatno koristiti. Besplatan bežični internet dostupan je i u sobama. Sobe su klimatizovane i poseduju sef, mini-bar, TV sa satelitskim kanalima i kupatilo s fenom za kosu. Doručak na bazi švedskog stola.Program putovanja


1. DAN  BEOGRAD – BEČ
Sastanak grupe  u 22:00 h kod  Kombank Arene, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića.  Polazak  autobusa u 22:30h. Vožnja preko Novog Sada, Subotice i Mađarske sa kraćim usputnim zadržavanjima. Noćna vožnja.

2. DAN  OUTLET PARNDORF  - BEČ
U jutarnjim časovima  dolazak u  čuveni tržni centar Parndorf . Slobodno vreme za kupovinu. U podnevnim časovima nastavak  putovanja  prema Beču. Po dolasku panoramsko razgledanje grada; Trg Marije Terezije – raskošni dvorac dinastije Habsburg, Parlament, Opera, Univerzitet, palata Belvedere, katedrala Sv.Stefana, zgrada Ujedinjenih nacija, Meksički trg. Nakon razgledanja, smeštaj u hotel. Noćenje

3. DAN BEČ – BADEN - BEČ
Doručak. Slobodano vreme za šetnju Bečom ili fakultativni odlazak do  banje Baden, nadomak Beča. Ovo mesto nazivaju još i „gradom bašti“. Ovde je nekada bila letnja rezidencija Cara Franca I. Ni Betoven nije ostao imun na raskoš ovog mesta pa je svoja najlepša dela komponovao upravo ovde. Slobodno vreme do povratka u Beč. Noćenje.

4. DAN  BEČ – DVORAC ŠENBRUN – PRATER - DUNAVSKI TORANJ –BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativna poseta dvorcu Schönbrunn – veličanstvenoj letnjoj rezidenciji austrijskih vladara ( obavezna rezervacija prilikom prijave ). Nakon  posete dvorcu  odlazimo do najpoznatijeg zabavnog parka Prater, gde ćemo videti Planetarium, Rizengrad, muzej Madam Tiso, Praterturm... U poslepodnevnim časovima povratak  do centra Beča gde je moguće fakultativno obići  Dunavski  toranj odakle možete uživati u jedinstvenom pogledu na panoramu grada. U večernjim časovima polazak za Beograd sa kraćim zadržavanjima.

5.DAN  BEOGRAD
Dolazak u Beograd. Kraj programa


U cenu je uključeno
 • Prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu
 • 2 noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama u hotelu sa 4* u Beču.
 • obilaske prema programu putovanja
 • usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana
 • troškove organizacije putovanja.

U cenu nije uključeno
 • Medjunarodno zdravstveno osiguranje (izdaje se u agenciji)
 • Fakultativne izlete
 • Potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike
 • Individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

Popusti/Doplate
 • DOPLATA ZA 1/1 SOBU:  40% od cene aranžmana

  POPUSTI: 

  • deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
  • deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)     
  • treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

Cene fakultativnih izleta po osobi
 • Cene fakultativnih izleta po osobi  (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika)

  • Dunavski toranj 10 €.
  • Schonbrunn  25 €.
  • Baden    15 €.
  • Prater     10 €

  NAPOMENA-Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

Uslovi i način plaćanja

Uslovi i način plaćanja

 • Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu BANCA INTESA BEOGRAD banke na dan uplate. 
 • gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska 
 • kreditnim karticama BANCA INTESA (Visa, Dina card, Master card, American Express i Maestro) do 6 meseci bez kamate 
 • uplatom preko računa
 • čekovima građana na rate bez kamate do 30.12.2017.

VAŽNE NAPOMENE:
- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.
-Kod autobuskih aranžmana  predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
-U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
-Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno I šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.sab.travel,
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini. 
-U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0110/2016 od 25.01.2016.god. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300051093 od 25.01.2016. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad” 
( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 
- Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata
-S.A.B. Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
Aranžman je raden na bazi minimum 40 prijavlenih putnika

Program putovanja br 6 od 30.09.2017.
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTICKA AGENCIJA S.A.B. TRAVEL
Licenca OTP br. 73/2014 od 14.11.2014.

 

 


PRODAJNI KURS: 1 € = 120.8115 RSD proveri >>

© 2018 S.A.B. Travel d.o.o.