011 / 30 65 350

SVI ARANŽMANI KLIKNI OVDE

AZURNA OBALA

AZURNA OBALA


HOTEL BELVEDERE 3

Hotel Belvedere nalazi se u srcu Sanrema na 200 metara od mora i pozorišta Ariston. Besplatan bežični internet dostupan je u celom objektu. Doručak na bazi švedskog stola.Program putovanja


Program putovanja;
1. DAN;  BEOGRAD – SANREMO
Sastanak grupe u 17:30 h  kod  Kombank Arene, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića.  Polazak autobusa u 18.00 h. Noćna vožnja kroz Hrvatsku, Sloveniju i Italiju sa kraćim usputnim zadržavanjima.

2. DAN; SANREMO
Dolazak u Sanremo u prepodnevnim časovima. Ovo je jedan od najlepših gradova italijanske rivijere cveća. Panoramsko razgledanje grada; Ruska crkva, Kazino, Korzo Mateori, palata Ariston.
Smeštaj u hotel. Noćenje.

3.DAN; SANREMO –EZE -  NICA – SANREMO
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak Nice i srednjovekovnog gradića Eze. Eze je smešten na vrhu stene iznad mora zbog čega ima predivan pogled. Poseta fabrici parfema Fragonard. Nastavak putovanja ka Nici. Nica je  jedno od najpoznatijih letovališta Azurne obale. Panoramsko razgledanje grada;  Englesko šetalište, Trg Masena, čuvena pijaca cveća, pravoslavna crkva...Slobodno vreme. Povratak u Sanremo. Noćenje.

4.DAN; SANREMO – MENTON - MONAKO – MONTE KARLO - SANREMO
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak Mentona, Monaka i Monte Karla. Menton je živopisnom gradiću koji još nazivaju i gradom limuna zbog velikog broja stabala i festivala koji se ovde održava svake godine. On sa pravom predstavlja biser Francuske obale. Nastavak putovanja do Monako gde obilazimo Kneževu palatu, Okeanografski muzej, katedralu u kojoj je sahranjena Grejs Keli... U poslepodnevnim časovima obilazimo Monte Karlo, trg na kom se nalazi čuvena kockarnica, hotel "Paris" i kafe "Paris". Povratak u Sanremo. Noćenje.

5.DAN; SANREMO - KAN –ANTIB – SANREMO
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak Kana i Antiba. Po dolasku u Kan obilazimo Palatu filmskog festivala u kojoj se svake godine održava jedan od najprestižnijih festivala, nastavljamo šetnju čuvenom Kroazetom i Srpskom ulicom. Nastavak putovanja do Antiba, obilazak starog grada - dvorac Grimaldi (Pikasov muzej), šetnja do kuće u kojoj je jedno vreme boravio Napoleon Bonaparta i u kojoj se sada nalazi njegov pomorski muzej. Povratak u Sanremo. Noćenje.

6.DAN; NICA – SAN TROPE  - NICA
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak do San Tropea. Po dolasku u San Trope razgledanje nekadašnjeg ribarskog sela, a danas mesta okupljanja svetskog jet seta. Ovaj grad je spoj glamura, umetrnosti, kulture i tradicije. Slobodno vreme.  Povratak u Sanremo. Noćenje.

7.DAN; SAN REMO – RAPALO - PORTOFINO - BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela. Polazak ka Levantskoj obali do živopisnog zaliva Golfo Del Tigullio, gde su smešteni  predivni gradići Rapalo, Santa Margita  i Portofino. Po dolasku razgledanje gradića Rapalo i Santa Margita posle čega je moguće organizovati fakultativnu vožnju brodićem do Portofina. Slobodno vreme. U večernjim časovima polazak za Srbiju. Noćna vožnja.

8.DAN; BEOGRAD
Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima. Kraj programa.

 

 


U cenu je uključeno
 • prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu
 • 5 noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama u hotelu 3* u Sanremu
 • obilaske prema programu putovanja
 • usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana
 • troškove organizacije putovanja.

U cenu nije uključeno
 • medjunarodno zdravstveno osiguranje(izdaje se u agenciji)
 • fakultativne izlete
 • potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike
 • individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

Popusti/Doplate
 • DOPLATA ZA 1/1 SOBU:  40% od cene aranžmana

  POPUSTI: 


Cene fakultativnih izleta po osobi
 • Cene fakultativnih izleta po osobi  (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika)

  • Eze i Nica                             25€
  • Menton, Monako i Monte Karlo          25€
  • Kan i Antib                                          30€
  • San Trope                                            30€
  • Portofino                                            15€

  NAPOMENA- Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

Uslovi i način plaćanja

Uslovi i način plaćanja

 • Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu BANCA INTESA BEOGRAD banke na dan uplate. 
 • gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska 
 • kreditnim karticama BANCA INTESA (Visa, Dina card, Master card, American Express i Maestro) do 6 meseci bez kamate 
 • uplatom preko računa
 • čekovima građana na rate bez kamate do 30.12.2018.

VAŽNE NAPOMENE:
-- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.
-Kod autobuskih aranžmana  predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
-U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.

-Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno I šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.sab.travel,
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini. 
-U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0110/2017 od 25.01.2017.god. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300055474  od 25.01.2017. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad” 
( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 
- Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata
-S.A.B. Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
Aranžman je raden na bazi minimum 40 prijavljenih putnika

Program putovanja br 1. od 21.05.2018.
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTICKA AGENCIJA S.A.B. TRAVEL
Licenca OTP br. 73/2014 od 14.11.2014.

 

.

 


PRODAJNI KURS: 1 € = 120.7204 RSD proveri >>

© 2019 S.A.B. Travel d.o.o.